การอบรมสัมมนา
Posted: mcma Date: 2015-08-06 15:47:48
IP: 115.31.136.247
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “กฎหมายผู้ค้ำประกันใหม่” 

โดย  ท่านนคร  ศิลปอาชา  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา

มีสมาชิกทุกภาคส่วนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา รวมจำนวน  160  คน