การมอบเงินสินไหมฯ
Posted: mcma Date: 2015-08-06 15:41:44
IP: 115.31.136.247
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

นายนคร  ศิลปอาชา  ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด
ป็นประธานมอบเงินเงินสินไหมประกันชีวิตและเงินอื่น ให้กับทายาท นายเกษม  สุทธิรักษ์ สมาชิกสหกรณ์ที่เสียชีวิต
โดยมี นายพีรพัฒน์  พรเลิศกิจ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นายพานิช  จิตร์แจ้ง  นางอำมร  เชาวลิต
กรรมการดำเนินการสหกรณ์  ร่วมเป็นสักขีพยาน