การโอนเงินผ่านธนาคาร
Posted: admin Date: 2015-10-01 00:08:39
IP: 123.242.144.11
 

 

 

ในส่วนภูมิภาค  โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่าง แล้วนำเงินฝาก

ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จะเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 10 บาทเท่านั้นŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม