การปรับเพิ่มการชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนสูงสุด และการซื้อหุ้นเพิ่มตามระเบียบการให้เงินกู้
Posted: admin Date: 2020-01-10 14:27:21
IP: 101.108.100.207
 
 
 
 
 

     สมาชิกที่มีความประสงค์ จะเพิ่มหุ้น

1. ขอความกรุณกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงนี้ ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ส่งสหกรณ์ แฟกซ์  02 247 1464

หรือ 

2. แจ้งความจำนงออนไลน์ ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ      

เสร็จแล้วไปที่  เว็บสหกรณ์ เลือก--   

เลือก แจ้งเพิ่มหุ้น  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง